Jong geweld versus anciënniteit

Met meer dan 3000 advocaten zijn we de grootste balie van het land. Jaarlijks stappen er meer dan 200 stagiairs in het beroep, zodat de gemiddelde leeftijd bij ons de laagste is van het ganse land.

Daartegenover staat dat het marktaandeel van de advocatuur op de juridische markt onder druk staat, en de verleiding groot kan zijn om dan de toegang tot het beroep in te perken.

We moeten echter grondig nadenken over de toekomst van ons beroep en de Brusselse balie. Het zou fout zijn als we toegang tot ons beroep op irrationele gronden zwaar zouden bemoeilijken voor gemotiveerde jonge juristen.

We moeten denken aan nieuwe engagementen, waarbij de kennis en opleiding die wordt doorgegeven door de balie, de stagemeesters en de kantoren verwordt tot een investering in vernieuwing, die zich vertaald in een return voor in onze kantoren.

De toekomst ziet er stralend uit voor de Brusselse balie als ze niet alleen anciënniteit kan laten samensmelten met meertalig jong geweld, en dit jong geweld ook aan zich kan binden voor een duurzaam partnership.